welcome

welcome
& please give some comment
is the video nice???

Sunday, 11 December 2011

Mari mencuba!

A. Padankan gambar dengan kata nama am dan kata nama khas yang betul.

Si Gading             Toshiba                  Kebun             Gajah 
Radio              Askar           Kebun Pak Rejang           Sarjan Hassan               
                                      


kata nama am - (                                      )


kata nama khas - (                                    )
                                                                

kata nama am - (                                       )


 kata nama khas - (                                       )


kata nama am - (                                    )


kata nama khas - (                                   )


kata nama am - (                                        )


 kata nama khas - (                                       )


SELAMAT BERJAYA!      

Mari dengar lagu.

4. binatang
Sang Buaya
Sang Singa                                       Si Comel
Si Kuda

KATA NAMA KHAS

 • Kata nama khas ialah sebutan nama orang, benda, tempat, dan binatang secara khusus.
 • Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar.

  1. orang
         
  Pak Mat
  Encik Ali
  Cikgu Muhammad
                

  2. benda
     Adidas        
  Faber-Castell


  Pronton Saga
         
   3.tempat                                        

  S.J.K.(C) Boon Beng
       
  Zoo Negara 
   
  Muzium Negara